Vì sao các nhà đầu tư lớn của FTX- Sequoia và BlackRock bỏ qua dấu hiệu rủi ro?

Phân Tích Bình Luận

241 Videos

Trong một diễn biến khác xảy ra đồng thời với sự kiện “Hồ Sơ Twiter” được tiết lộ, chúng tôi đã xem xét vào sự kiện FTX và ông Sam Bankman-Fried. Và có vẻ đây…