Vì sao chúng ta mất niềm tin vào tầng lớp chuyên gia

Phân Tích Bình Luận

241 Videos

Trong nhiều năm, các nhà hoạch định chính sách u châu đã bảo đảm với thế giới rằng quá trình “chuyển đổi” tương đối nhanh chóng sang năng lượng “xanh” là tương lai được định…