Vì sao giới tinh hoa từ chối lên án ĐCSTQ

Phân Tích Bình Luận

241 Videos

Các cuộc đàn áp tôn giáo đang xảy ra ở mức cao nhất trong mọi thời đại dưới thời ông Tập. Họ đã thực sự đốt các nhà thờ Cơ Đốc, họ cũng đàn áp…