Vì sao nói ‘Hạ chí nhất âm sinh’? Thiên đạo, Địa đạo cảnh tỉnh thường đạo