Vì sao phải giáo dục những phạm nhân bị kết tội tử hình?