Vì sao thể thao nữ đã không còn công bằng

Riley Gaines: “Tôi nghĩ rằng một hạng mục thi đấu mở là một cách để đảm bảo sự công bằng cho tất cả mọi người. Đó là một cách để cung cấp cơ hội chơi…