Vì sao việc Bắc Kinh đe dọa xâm lược Đài Loan bắt buộc người ta nghĩ lại về hậu quả kinh tế