Vì sao việc phong tỏa phi khoa học lại có thể phổ biến toàn cầu

Phân Tích Bình Luận

233 Videos

ĐCSTQ đã sử dụng tuyên truyền để đẩy các quốc gia khác vào các đợt phong tỏa đầy chết chóc. Những nỗ lực tuyên truyền này bắt đầu vào khoảng ngày 20 tháng 1 năm…