Vị thế thiêng liêng và cao quý của Ngọc bích trong văn hóa Trung Hoa