Video Dạ tiệc Tết Trung thu phát sóng độc quyền trên Gan Jing World: Khán giả xúc động khen ngợi