Video: Vòi rồng đổ bộ vào Texas

Đoạn video cho thấy một trận vòi rồng đổ bộ xuống gần Hawley, Texas hôm 02/05/2024.