Việc áp dụng nhiều thuế quan hơn đối với hàng nhập cảng Trung Quốc có ý nghĩa gì cho Hoa Kỳ