Viện Hudson: Lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ phổ biến trong chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời