Viện nghiên cứu Hoa Kỳ: Làm sao để giúp đỡ người dân Trung Quốc thay vì củng cố quyền lực cho ĐCSTQ?