Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ giúp Trung Quốc xóa dữ liệu chứng minh virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm

Vào tháng 6 năm 2021, khoa học gia người Mỹ tên là Jesse Bloom đã tiếp cận những người đứng đầu Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) với thông tin gây sửng sốt.