Việt Nam: 3 vụ cháy nhà tại 3 tỉnh; Hà Nội, Bắc Giang 7 người thiệt mạng