Việt Nam: 4 ngân hàng quốc doanh sẽ bán vàng miếng SJC với giá chỉ định