Việt Nam: 60 trong hơn 400 công dân được Philippines giải cứu đã về Sài Gòn