Việt Nam: Bắt giữ 5 cầu thủ thuộc câu lạc bộ ở Hà Tĩnh