Việt Nam: Bộ Công Thương thông tin về việc cung ứng điện miền Bắc