Việt Nam: Bộ Giao thông vận tải đề nghị các hãng hàng không giảm giá vé bay nội địa