Việt Nam: Cháy quán cơm ở Hải Dương, 2 cháu nhỏ thương vong