Việt Nam đang tồn kho hơn 100,000 tấn thanh long, hàng triệu tấn hoa quả nguy cơ ùn ứ