Việt Nam: Dịch đã lan ra cộng đồng, nghi F0 liên quan đến bệnh nhân Mỹ ở Tp.HCM