Việt Nam: Doanh nghiệp thứ 5 bán vàng theo giá chỉ định