Việt Nam: Giá chung cư Hà Nội bằng Sài Gòn, dự báo tăng tiếp