Việt Nam gửi điện mừng Tổng thống Trump nhân dịp Quốc khánh Mỹ