Việt Nam hoan nghênh công hàm của Anh, Pháp, Đức về Biển Đông