Việt Nam: Hơn 10 tấn sầu riêng sắp thu hoạch bị rụng trái sau giông lốc