Việt Nam: Khách nhập cảnh phải tự trả phí xét nghiệm và cách ly