Việt Nam: ‘Mua máy xét nghiệm có sai, nên phê bình ở mức vừa phải’