Việt Nam: Ngân hàng Nhà nước công bố giá bán vàng cho 4 ngân hàng và Công ty SJC