Việt Nam: Ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất tiền gửi, cao nhất trên 6%/năm