Việt Nam ngày 14/11: Gần 8,200 ca nhiễm mới, số bệnh nhân nặng tăng, Hà Nội thêm cụm dịch mới, tìm người đến chợ Giời