Việt Nam ngày 15/2: Gần 32,000 ca nhiễm, toàn bộ học sinh tiểu học ở Hà Nội đến trường từ 21/2