Việt Nam ngày 21/1: Vượt mốc 2.1 triệu ca nhiễm, số F0 nhiễm biến thể Omicron đã tăng lên 133 ca, khi nào miền Bắc kết thúc mưa rét?