Việt Nam ngày 23/2: Tổng hơn 82,000 ca nhiễm mới, Hà Nội đề nghị học sinh tiểu học nội thành đến trường từ tháng 3