Việt Nam ngày 29/1: Hơn 15,000 ca nhiễm mới, thời gian điều trị F0 tại nhà còn 7 ngày, BOT xa lộ Hà Nội giảm phí từ tháng 2