Việt Nam ngày 30/1: Gần 30,000 ca nhiễm mới, hơn 55,000 F0 khỏi bệnh, tỉnh thứ 15 có Omicron, miền Bắc rét đậm đến mùng 4 Tết