Việt Nam ngày 6/2: Số ca nhiễm tăng mạnh, đỉnh Fansipan xuất hiện mưa lẫn tuyết