Việt Nam ngày 8/1: Hơn 16,500 ca nhiễm mới, Sài Gòn thành ‘vùng xanh’, Hà Nội hơn 400 F0 trở nặng