Việt Nam: Nhiều người gặp khó khăn trong ngày đầu xác thực sinh trắc học qua ứng dụng ngân hàng