Việt Nam: Nổ lớn trong hầm chung cư ở Bình Dương, sập cầu tạm ở Quảng Ngãi