Chiều 7/12, Sài Gòn dự kiến vay gần 11,000 tỉ đồng, thu hồi gần 3,100 tỉ đồng án tham nhũng là những thông tin đáng chú ý tại Việt Nam.

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố sáng 7/12, ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch đã có tờ trình về thu chi ngân sách năm 2021 và dự toán chi ngân sách năm 2022.

Trong đó, Sài Gòn dự toán thu ngân sách năm 2022 hơn 386,000 tỉ đồng, tăng 5.9% so với dự toán năm 2021. Dự toán thu ngân sách tỉnh năm 2022 là gần 90,000 tỉ đồng, tăng gần 9.3% so với dự toán năm 2021.

Về tổng mức chi, tỉnh dự toán năm 2022 là gần 99,700 tỉ đồng. Trên cơ sở dự toán thu chi, ngân sách thành phố năm 2022 bội chi hơn 9,900 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Sài Gòn dự kiến tổng mức vay năm 2022 là gần 10,920 tỉ đồng, trong đó, vay để bù đắp bội chi ngân sách là hơn 9,900 tỉ đồng, vay để trả nợ gốc là 989 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 6/12 tại Sài Gòn, trong báo cáo kết quả thu hồi tài sản các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong năm 2021, Cục Thi hành án dân sự thành phố cho biết, tổng số vụ phải thi hành là 282. Trong đó, số vụ việc có điều kiện thi hành là 197, chưa có điều kiện thi hành là 75 vụ, hoãn thi hành 7 vụ, tạm đình chỉ 3 vụ, thi hành án xong 45 vụ.

Đáng chú ý, trong hơn 55,200 tỉ đồng tiền phải thi hành, đơn vị này đã thi hành xong gần 3,100 tỉ đồng (tức là đã thu hồi).

Ngoài ra, ố tiền chưa có điều kiện thi hành án là trên 24,809 tỉ đồng, hoãn thi hành trên 814 tỉ đồng, tạm đình chỉ trên 85 tỉ đồng.

Dương Minh tổng hợp

Xem thêm

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn