Việt Nam: Tàu Bắc – Nam bất ngờ bốc cháy khi qua địa phận Đà Nẵng