Việt Nam tiếp nhận thêm gần 600,000 liều vaccine AstraZeneca, Nanogen công bố kết quả nghiên cứu ban đầu