Việt Nam trưa ngày 31/05: Hầm đường sắt Chí Thạnh thông tuyến; áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão