Việt Nam: Tỷ giá lập đỉnh, giá vàng miếng SJC biến động mạnh