Vỏ sò và Tình yêu trong kiệt tác của Botticelli: “Sự ra đời của Thần Vệ Nữ”