Vô tình cưới thê tử bị bệnh, chàng trai đã làm thế nào?